A A A

Udostępnij przez:

A A A

Udostępnij przez:

Regulamin konkursu „Rzuć okiem na wakacje”

 

 §1

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Rzuć okiem na wakacje” (zwanego dalej Konkursem).
 
§2.
Organizatorem Konkursu jest: Ośrodek Mikrochirurgii Oka Optomed Sp. z o.o. (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 157,  wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379654.
 
§3.
Konkurs trwa od 1 do 15 sierpnia 2013 r. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 16 sierpnia 2013 roku. 
 
§4
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa). 
 
§5.
1. Konkurs prowadzony będzie prowadzony będzie za pośrednictwem strony www.facebook.com/OkulistaOptomed Udział w nim wziąć mogą wszyscy fani ww. strony. Do konkursu przystąpić można w dowolnym momencie jego trwania poprzez dołączenie do grona fanów (kliknięcie znacznika „Lubię to!”).
 
2. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest bycie fanem ww. strony (kliknięcie znacznika „Lubię to!”).
 
3. Każdego dnia na ww. profilu publikowane będzie zdjęcie popularnego miejsca/miejscowości letniego wypoczynku. Zadaniem uczestników będzie odgadnięcie o jakie miejsce/miejscowość chodzi. Pierwsze trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi otrzymują punkty, które w ciągu zabawy będą sumowane i pozwolą wyłonić zwycięzców konkursu. Za pierwszą odpowiedź przyznane zostaną 3 pkt., za drugą 2 pkt. i za trzecią 1 pkt.
 
5. W dniu wybranym przez Organizatora możliwe będzie także zdobycie Nagrody Dnia – dodatkowego upominku dla osoby, która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną Nagrodę Dnia w ciągu trwania Konkursu. W przypadku, gdy uczestnik kolejny raz udzieli prawidłowej odpowiedzi jako pierwszy, Nagroda Dnia przechodzi na kolejną osobę, która odpowiedziała prawidłowo. Osoba najszybsza zachowuje jednak przywilej zbierania punktów.
 
6. W Konkursie przyznawane będą 3 główne nagrody dla osób z największa liczbą punktów oraz 2 Nagrody Dnia. Nagrody główne:
 
I miejsce - Okulary RayBan - typ UNISEX wybrany przez Organizatora;
II miejsce - Wizyta podstawowa w placówkach medycznych Optomed  (nagroda musi zostać zrealizowana do 4 miesięcy od ogłoszenia wyników, tj. najpóźniej do 16 grudnia 2013 roku. Wizyta musi być wcześniej zarejestrowana oraz warunkiem jej wykorzystania jest okazanie vouchera, który zostanie wysłany na adres zwycięscy. Voucher będzie realizowany na okaziciela);
III miejsce - Soczewki miesięczne Pure Vision o parametrach wybranych przez zwycięzcę;
 
Nagroda Dnia - Wizyta podstawowa w placówkach medycznych Optomed (nagroda musi zostać zrealizowana do 4 miesięcy od ogłoszenia wyników, tj. najpóźniej do 16 grudnia 2013 roku. Wizyta musi być wcześniej zarejestrowana oraz warunkiem jej wykorzystania jest okazanie vouchera, który zostanie wysłany na adres zwycięscy. Voucher będzie realizowany na okaziciela).
 
Wszystkie nagrody obligatoryjnie wysyłane kurierem na wskazany adres przez zwycięzcę. Koszty wysyłki ponosi zwycięzca.
 
7. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie wizerunku w ramach publikacji na stronie www.facebook.com/OkulistaOptomed
 
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Konkursu.
 
10. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści i zmiany swoich danych osobowych.
 
 
§6
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięskiego hasła promocyjnego.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 
§7
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
 
§8
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 
§9
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 
§10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 
§11
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.
 
§12
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.okulista.pl i www.facebook.com/OkulistaOptomed
 
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam

Kalendarz